Získejte Bonus pro nové hráče až 3.000 Kč

Při provádění vkladu vyberte kód DKBONUS100

VstupteRegistrace
Klíčové Podmínky nabídky
 • Váš první vklad/převod (minimálně 300 Kč) do Kasina se kvalifikuje pro 100% bonus až do maxima 3.000 Kč.
 • Předtím, než budete moci provést výběr, musíte ve Hrách o skutečné peníze 30krát prosázet celkovou hodnotu svého prvního vkladu/převodu do Kasina a bonusu.
 • K Vašemu požadavku na prosázení nepřispívají všechny hry. Přečtěte si prosím plné znění Podmínek nabídky níže.
 • Pokud nesplníte požadavek na prosázení, všechny bonusy nebo výhry získané pomocí bonusu propadnou po 60 dnech od požádání o bonus.
Jak požádáte o svůj bonus
1
Registrace
2
Vložte
3
Požádat
Široká nabídka her včetně:
Plné znění Podmínek nabídky
 • Nabídka platí do 14. května 2019 do 10:59 GMT.
 • Tato nabídka je dostupná pouze pro zákazníky žijící v Dánsku a Grónsku.
 • Abyste se kvalifikovali pro tento bonus, musíte provést svůj první vklad/převod do Kasina (minimálně 300 Kč) a zadat bonusový kód DKBONUS100. Na Váš účet pak bude jako bonus připsána částka v hodnotě Vašeho prvního vkladu/převodu do Kasina (max. 3.000 Kč).
 • Pro tento bonus se kvalifikuje jen Váš první vklad/převod na Kasino účet. Pokud si nepřejete obdržet tento bonus, musíte při provádění prvního vkladu/převodu do Kasina v menu pro bonusový kód vybrat Žádný bonus.
 • Před provedením výběru bude potřeba hodnotu Vašeho prvního vkladu/převodu (v max. hodnotě 1.500 Kč) do Kasina a bonusu 30krát prosázet ve hrách o skutečné peníze.
 • Jestliže nebude požadavek na prosázení pro tento bonus splněn do 60 dnů od provedení Vašeho prvního vkladu/převodu do Kasina, tak veškeré prostředky na Vašem bonusovém zůstatku propadnou.
 • K Vašemu požadavku na prosázení nepřispívají všechny hry stejným procentem (upozorňujeme, že do tohoto seznamu mohou být přidány další hry, jakmile budou dostupné na bet365).

  Hry Příspěvek z vkladu Prosázení nutné pro uvolnění bonusových prostředků
  Všechny hry (s výjimkou níže uvedených) 100 % (Vklad 300 Kč + Bonus 300 Kč) x 30 = 18.000 Kč
  Baccarat 25 % (Vklad 300 Kč + Bonus 300 Kč) x 30 = 72.000 Kč
  Ruleta 20 % (Vklad 300 Kč + Bonus 300 Kč) x 30 = 90.000 Kč
  Blackjack a Casino Hold'em 10 % (Vklad 300 Kč + Bonus 300 Kč) x 30 = 180.000 Kč
  Video Poker (všechny variace) 5 % (Vklad 300 Kč + Bonus 300 Kč) x 30 = 360.000 Kč
  Video Poker double-up hry a double-up hry ve Video automatech 0 % N/A
 • Pokud požádáte o výběr nebo převod ze svého hracího účtu předtím, než splníte požadavek na prosázení, všechny prostředky na Vašem bonusovém zůstatku propadnou.
 • Tato nabídka nemůže být využita v kombinaci s žádným jiným bonusem získaným při otevření účtu.
 • Jakékoli nabízené výherní/bonusové částky budou kalkulovány na základě aktuální tabulky měn stanovené na základě výhradního uvážení bet365.
 • Ve snaze zabránit podvodné činnosti představila bet365 metody pro detekci a prevenci zneužívání této nabídky. bet365 může požádat kteréhokoli zákazníka o poskytnutí dokladu a/nebo ověřovacích kroků, které dostatečně, v přiměřené míře, prokáží zákazníkovu totožnost předtím, než mu je na jeho účet připsána jakákoliv nabídka, bonusové prostředky a/nebo výhry.
 • V případech, kdy zákazník provede výběr nebo převod ze svého herního účtu předtím, než splní nezbytný požadavek na prosázení, ztratí bonus a přijde o veškeré prostředky na svém bonusovém zůstatku.
 • Jestliže porušíte jakoukoliv podmínku této nabídky nebo existuje jakýkoliv důkaz o sérii sázek podaných zákazníkem nebo skupinou zákazníků, což v rámci vkladového bonusu, zvýšených plateb nebo jakékoliv jiné nabídky vyústí v garantovaný zisk zákazníka bez ohledu na výsledek těchto sázek, ať již tento zákazník jedná samostatně nebo jako součást skupiny, bet365 může vymáhat u takových nabídek zpět částky bonusů či zvýšených plateb, zrušit všechny sázky financované z tohoto bonusu a/nebo odstranit jakékoli výhry plynoucí z této sázky. Pokud existuje o takové aktivitě důkaz, bet365 si navíc může účtovat od takového zákazníka administrativní poplatek až do výše bonusu nebo zvýšené platby za účelem pokrytí administrativních nákladů vzniklých v důsledku identifikace této aktivity a v důsledku přijetí opatření proti této aktivitě.
 • bet365 může vymáhat zpět jakoukoli omylem udělenou bonusovou částku.
 • Všechny nabídky pro zákazníky jsou omezeny na jednu osobu. Má-li bet365 dostatečně důvodné podezření, že o bonus či nabídku žádá stejná osoba vícekrát, či je o ně žádáno v její prospěch, či je o ně žádáno skupinou osob, může zrušit platnost libovolné nabídky nebo všech nabídek pro takového zákazníka či skupinu zákazníků a/nebo zrušit všechny sázky financované z tohoto bonusu a odstranit jakékoli výhry plynoucí z takové sázky.
 • bet365 může kdykoliv provádět drobné úpravy této nabídky za účelem opravit překlepy či vylepšit srozumitelnost nebo uživatelský zážitek a může zrušit tuto nabídku z právních či regulatorních důvodů.
 • Zaměstnanci, vedení a ředitelé bet365, jejich zastupujících či jiných agentur, majitelů či poskytovatelů licence, poskytovatelů služeb či jakýchkoli dalších přidružených či partnerských společností se nesmí účastnit. To samé platí i pro nejbližší příbuzné těchto osob.