Získejte Bonus pro nové hráče až 1.000 kr.

Při provádění vkladu vyberte kód Kasino - Noví hráči

VstupteRegistrace
Klíčové Podmínky nabídky
 • Váš vklad/převod (min. 100 kr.) do herních produktů se kvalifikuje pro 100% bonus v příslušné hodnotě až do maximální výše 1.000 kr. To je Váš „kvalifikační vklad/převod“. Při provádění kvalifikačního vkladu/převodu zvolte bonusový kód Kasino - Noví hráči. Pokud si nepřejete obdržet Bonus pro nové hráče v sekci Kasino, musíte v menu Bonusový kód vybrat možnost Žádný bonus.
 • Tento bonus lze odehrát jen v Kasinu, bonusové prostředky nelze použít v jiném produktu.
 • Než budete moci vybrat bonusové prostředky a jakékoli s nimi spojené výhry, budete muset v kvalifikačních hrách 30x prosázet hodnotu svého kvalifikačního vkladu/převodu (v max. hodnotě 1.000 kr.) a bonusu. Ne všechny hry přispívají ke splnění tohoto požadavku na prosázení a ne všechny hry přispívají ke splnění tohoto požadavku na prosázení stejným procentem. Přečtěte si prosím plné znění Podmínek nabídky.
 • Prostředky, které vložíte/převedete nad rámec Vašeho kvalifikačního vkladu/převodu (v max. hodnotě 1.000 kr.), lze vybrat dle Vašeho uvážení bez dopadu na tuto nabídku. Tyto prostředky budou drženy na Vašem „Vybíratelném zůstatku“ a lze je odtud vybrat.
 • Když je tento bonus aktivní, budou výhry z Vašich kvalifikačních vkladů/převodů vyplaceny na Váš zůstatek „Moje prostředky“. Z vašeho zůstatku Moje prostředky můžete provést výběr kdykoliv. Pokud ale provedete výběr z Vašeho zůstatku Moje prostředky před dokončením požadavku na prosázení, Váš bonus propadne spolu s veškerými prostředky drženými na Vašem zůstatku Bonusové prostředky.
 • Jestliže nedojde ke splnění požadavku na prosázení do 60 dní od Vašeho kvalifikačního vkladu/převodu, veškeré prostředky na Vašem zůstatku Bonusové prostředky budou odstraněny.
Jak požádáte o svůj bonus
1
Registrace
2
Vklad
3
Žádost
Široká nabídka her včetně:
Plné znění Podmínek nabídky
Kvalifikace
 • Nabídka platí do 28. října 2019 do 10:59 GMT.
 • Tato nabídka je dostupná pouze pro zákazníky žijící v Dánsku a Grónsku.
 • Tento bonus lze odehrát jen v Kasinu, bonusové prostředky nelze použít v jiném produktu.
 • Tyto Podmínky Bonusu pro nové hráče platí pro zákazníky, kteří požádali o nabídku po 8. květnu 2019 po 11:00 GMT. Pokud jste požádali o nabídku před tímto datem a potřebujete kopii Podmínek, které platí pro Vás, kontaktujte nás prosím.
 • Vklad/převod (min. 100 kr.) do herních produktů se kvalifikuje pro 100% bonus v příslušné hodnotě až do maximální výše 1.000 kr. To je Váš „kvalifikační vklad/převod“.
 • Při provádění kvalifikačního vkladu/převodu musíte zvolit bonusový kód Kasino - Noví hráči. Pokud si nepřejete obdržet Bonus pro nové hráče v sekci Kasino, musíte v menu Bonusový kód vybrat možnost Žádný bonus.
 • Pokud při provádění kvalifikačního převodu/vkladu vyberete možnost Žádný bonus, stále můžete přijmout Bonus pro nové hráče v sekci Kasino při příštím provádění kvalifikačního převodu/vkladu.
 • O tento bonus lze požádat jen jednou.
 • Tato nabídka je dostupná jen pro nové a kvalifikující se zákazníky v Kasinu.
Uvolnění bonusu
 • Než budete moci vybrat bonusové prostředky a jakékoli s nimi spojené výhry, budete muset v kvalifikačních hrách 30x prosázet hodnotu svého kvalifikačního vkladu/převodu (v max. hodnotě 1.000 kr.) a bonusu.
 • Bonus pro nové hráče v sekci Kasino lze dokončit pouze v produktu Kasino. K Vašemu požadavku na prosázení nepřispívají všechny hry, popřípadě nepřispívají stejným procentem, viz tabulka níže (upozorňujeme, že do tohoto seznamu mohou být přidány další hry, jakmile budou dostupné na bet365):

  Hry Příspěvek z vkladu Prosázení nutné pro uvolnění bonusových prostředků
  Všechny hry (s výjimkou níže uvedených) 100 % (Vklad 100 kr. + Bonus 100 kr.) x 30 = 6.000 kr.
  Baccarat 25 % (Vklad 100 kr. + Bonus 100 kr.) x 30 = 24.000 kr.
  Ruleta 20 % (Vklad 100 kr. + Bonus 100 kr.) x 30 = 30.000 kr.
  Blackjack a Casino Hold'em 10 % (Vklad 100 kr. + Bonus 100 kr.) x 30 = 60.000 kr.
  Video Poker (všechny variace) 5 % (Vklad 100 kr. + Bonus 100 kr.) x 30 = 120.000 kr.
  Video Poker double-up hry a double-up hry ve Video automatech 0 % N/A
 • Jestliže nedojde ke splnění požadavku na prosázení do 60 dní od Vašeho kvalifikačního vkladu/převodu, veškeré prostředky na Vašem zůstatku Bonusové prostředky budou odstraněny.
Výběr
 • Prostředky, které vložíte/převedete nad rámec Vašeho kvalifikačního vkladu/převodu (v max. hodnotě 1.000 kr.), lze vybrat dle Vašeho uvážení bez dopadu na tuto nabídku. Tyto prostředky budou drženy na Vašem „Vybíratelném zůstatku“ a lze je odtud vybrat.
 • Když je tento bonus aktivní, budou výhry z Vašich kvalifikačních vkladů/převodů vyplaceny na Váš zůstatek „Moje prostředky“. Z vašeho zůstatku Moje prostředky můžete provést výběr kdykoliv. Pokud ale provedete výběr z Vašeho zůstatku Moje prostředky před dokončením požadavku na prosázení, Váš bonus propadne spolu s veškerými prostředky drženými na Vašem zůstatku Bonusové prostředky.
Obecné informace
 • Jakékoli nabízené výherní/bonusové částky budou kalkulovány na základě tabulky násobitele měn bet365 platné v tu danou dobu. Násobitel měn bet365 najdete zde.
 • Ve snaze zabránit podvodné činnosti představila bet365 metody pro detekci a prevenci zneužívání této nabídky. bet365 může požádat kteréhokoli zákazníka o poskytnutí dokladu a/nebo ověřovacích kroků, které dostatečně, v přiměřené míře, prokáží zákazníkovu totožnost předtím, než mu je na jeho účet připsána jakákoliv nabídka, bonusové prostředky a/nebo výhry.
 • Všechny nabídky pro zákazníky jsou omezeny na jednu osobu. Má-li bet365 dostatečně důvodné podezření, že o bonus či nabídku žádá stejná osoba vícekrát, či je o ně žádáno v její prospěch, či je o ně žádáno skupinou osob, může zrušit platnost libovolné nabídky nebo všech nabídek pro takového zákazníka či skupinu zákazníků a/nebo zrušit všechny sázky financované z tohoto bonusu a odstranit jakékoli výhry plynoucí z takové sázky.
 • Jestliže porušíte jakoukoliv podmínku této nabídky nebo existuje jakýkoliv důkaz o sérii sázek podaných zákazníkem nebo skupinou zákazníků, což v rámci vkladového bonusu, zvýšených plateb nebo jakékoliv jiné nabídky vyústí v garantovaný zisk zákazníka bez ohledu na výsledek těchto sázek, ať již tento zákazník jedná samostatně nebo jako součást skupiny, bet365 může vymáhat u takových nabídek zpět částky bonusů či zvýšených plateb, zrušit všechny sázky financované z tohoto bonusu a/nebo odstranit jakékoli výhry plynoucí z této sázky. Pokud existuje o takové aktivitě důkaz, bet365 si navíc může účtovat od takového zákazníka administrativní poplatek až do výše bonusu nebo zvýšené platby za účelem pokrytí administrativních nákladů vzniklých v důsledku identifikace této aktivity a v důsledku přijetí opatření proti této aktivitě.
 • bet365 může vymáhat zpět jakoukoli omylem udělenou bonusovou částku.
 • bet365 může kdykoliv provádět drobné úpravy této nabídky za účelem opravit překlepy či vylepšit srozumitelnost nebo uživatelský zážitek a může zrušit tuto nabídku z právních či regulatorních důvodů.
 • Zaměstnanci, vedení a ředitelé bet365, jejich zastupujících či jiných agentur, majitelů či poskytovatelů licence, poskytovatelů služeb či jakýchkoli dalších přidružených či partnerských společností se nesmí účastnit. To samé platí i pro nejbližší příbuzné těchto osob.