Získejte Bonus pro nové hráče v sekci Kasino v hodnotě až 200 kr.

Při provádění vkladu zvolte Kasino - Noví hráči

VstupteRegistrace
Klíčové Podmínky nabídky
 • Vložte/převeďte (min. 100 kr.) do herních produktů, abyste se kvalifikovali pro 100% bonus v příslušné hodnotě až do maximální výše 200 kr. To je Váš „kvalifikační vklad/převod“. Při provádění kvalifikačního vkladu/převodu zvolte bonusový kód Kasino - Noví hráči. Pokud si nepřejete obdržet Bonus pro nové hráče v sekci Kasino, musíte v menu Bonusový kód vybrat možnost Žádný bonus.
 • Pokud při provádění kvalifikačního převodu/vkladu vyberete možnost Žádný bonus, na Váš účet nebude přičten bonus. Dostanete však možnost přijmout bonus znova při provádění dalšího kvalifikačního převodu/vkladu.

 • Tento bonus lze odehrát jen v Kasinu, bonusové prostředky nelze použít v jiném produktu.
 • Než budete moci vybrat bonusové prostředky a jakékoli s nimi spojené výhry, budete muset v kasinových automatech 10x prosázet hodnotu svého kvalifikačního vkladu/převodu (v max. hodnotě 200 kr.). Ne všechny hry se kvalifikují. Pro více informací si prosím přečtěte plné znění Podmínek nabídky.
 • Když je tento bonus aktivní, bude Váš kvalifikační vklad/převod a výhry z Vašeho kvalifikačního vkladu/převodu vyplaceny na Váš zůstatek „Moje prostředky“. Z vašeho zůstatku Moje prostředky můžete provést výběr kdykoliv. Pokud ale provedete výběr z Vašeho zůstatku Moje prostředky před dokončením požadavku na prosázení, Váš bonus propadne spolu s veškerými prostředky drženými na Vašem zůstatku Bonusové prostředky.
 • Prostředky, které vložíte/převedete nad rámec Vašeho kvalifikačního vkladu/převodu (v max. hodnotě 200 kr.), lze vybrat dle Vašeho uvážení bez dopadu na tuto nabídku. Tyto prostředky budou drženy na Vašem zůstatku „Vybíratelný zůstatek“ a lze je odtud vybrat.
 • Sázka na jedno kolo hry nesmí přesáhnout 30 % z bonusu v příslušné hodnotě.
 • Jestliže nedojde ke splnění požadavku na prosázení do 60 dní od Vašeho kvalifikačního vkladu/převodu, veškeré prostředky na Vašem zůstatku Bonusové prostředky budou odstraněny.
Jak začít
1
Registrace
2
Vklad
3
Hra
Široká nabídka her včetně:
Plné znění Podmínek nabídky
Kvalifikace
 • Nabídka platí do 30. června 2021 do 10:59 GMT.
 • Tato nabídka je dostupná pouze pro zákazníky žijící v Dánsku a Grónsku.
 • Tento bonus lze odehrát jen v Kasinu, bonusové prostředky nelze použít v jiném produktu.
 • Vložte/převeďte (min. 100 kr.) do herních produktů, abyste se kvalifikovali pro 100% bonus v příslušné hodnotě až do maximální výše 200 kr. To je Váš „kvalifikační vklad/převod“.
 • Při provádění Vašeho kvalifikačního vkladu/převodu musíte zvolit bonusový kód Kasino - Noví hráči. Pokud si nepřejete obdržet Bonus pro nové hráče v sekci Kasino, musíte v menu Bonusový kód vybrat možnost Žádný bonus.
 • Pokud při provádění kvalifikačního převodu/vkladu vyberete možnost Žádný bonus, na Váš účet nebude přičten bonus. Dostanete však možnost přijmout bonus znova při provádění dalšího kvalifikačního převodu/vkladu.
 • Tato nabídka je dostupná jen pro nové a kvalifikující se zákazníky. Kompletní seznam Vám dostupných nabídek najdete, když se přihlásíte a zvolíte sekci Bonusy. bet365 uchovává záznam o kontaktech na zákazníky v souvislosti s kvalifikací na nabídky. Tento záznam, včetně data a času uložení veškerých omezení, bude v případě sporu rozhodující.
Uvolnění bonusu
 • Než budete moci vybrat bonusové prostředky a jakékoli s nimi spojené výhry, budete muset v kasinových automatech 10x prosázet hodnotu svého kvalifikačního vkladu/převodu (v max. hodnotě 200 kr.).
 • Například pokud jste požádali o bonus v hodnotě 100 kr. v sekci Kasino, budete muset prosázet 1.000 kr. předtím, než budete moci vybrat bonus a jakékoli výhry s ním spojené (100 kr. x 10 = 1.000 kr.). Pokud podáte sázku v hodnotě 10 kr., bude tato hodnota odečtena z požadavku na prosázení, takže Vám bude zbývat prosázet zbylých 990 kr. (1.000 kr. – 10 kr. = 990 kr.) předtím, než budete moci vybrat bonus a jakékoli výhry s ním spojené.
 • Bonus pro nové hráče v sekci Kasino lze dokončit pouze v produktu Kasino a bonus lze použít/prosázet pouze v automatech (které všechny přispívají 100 %). Všechny stolní hry, karetní hry, video poker a hry v Live Kasinu jsou vyloučeny z této nabídky.
 • Sázka na jedno kolo hry nesmí přesáhnout 30 % z bonusu v příslušné hodnotě.
 • Jestliže nedojde ke splnění požadavku na prosázení do 60 dní od Vašeho kvalifikačního vkladu/převodu, veškeré prostředky na Vašem zůstatku Bonusové prostředky budou odstraněny.
Výběry
 • Když je tento bonus aktivní, bude Váš kvalifikační vklad/převod a výhry z Vašeho kvalifikačního vkladu/převodu vyplaceny na Váš zůstatek „Moje prostředky“. Z vašeho zůstatku Moje prostředky můžete provést výběr kdykoliv. Pokud ale provedete výběr z Vašeho zůstatku Moje prostředky před dokončením požadavku na prosázení, Váš bonus propadne spolu s veškerými prostředky drženými na Vašem zůstatku Bonusové prostředky.
 • Prostředky, které vložíte/převedete nad rámec Vašeho kvalifikačního vkladu/převodu (v max. hodnotě 200 kr.), lze vybrat dle Vašeho uvážení bez dopadu na tuto nabídku. Tyto prostředky budou drženy na Vašem zůstatku „Vybíratelný zůstatek“ a lze je odtud vybrat.
Obecné informace
 • Jakékoli nabízené výherní/bonusové částky budou kalkulovány na základě tabulky násobitele měn bet365 platné v tu danou dobu. Násobitel měn bet365 můžete najít zde.
 • Ve snaze zabránit podvodné činnosti představila bet365 metody pro detekci a prevenci zneužívání této nabídky. bet365 může požádat kteréhokoli zákazníka o poskytnutí dokladu a/nebo ověřovacích kroků, které dostatečně, v přiměřené míře, prokáží zákazníkovu totožnost předtím, než mu je na jeho účet připsána jakákoliv nabídka, bonusové prostředky a/nebo výhry.
 • Všechny nabídky pro zákazníky jsou omezeny na jednu osobu. Má-li bet365 dostatečně důvodné podezření, že o bonus či nabídku žádá stejná osoba vícekrát, či je o ně žádáno v její prospěch, či je o ně žádáno skupinou osob, může zrušit platnost libovolné nabídky nebo všech nabídek pro takového zákazníka či skupinu zákazníků a/nebo zrušit všechny sázky financované z tohoto bonusu a odstranit jakékoli výhry plynoucí z takové sázky.
 • Jestliže porušíte jakoukoliv podmínku této nabídky nebo existuje jakýkoliv důkaz o sérii sázek podaných zákazníkem nebo skupinou zákazníků, což v rámci vkladového bonusu, zvýšených plateb nebo jakékoliv jiné nabídky vyústí v garantovaný zisk zákazníka bez ohledu na výsledek těchto sázek, ať již tento zákazník jedná samostatně nebo jako součást skupiny, bet365 může vymáhat u takových nabídek zpět částky bonusů či zvýšených plateb, zrušit všechny sázky financované z tohoto bonusu a/nebo odstranit jakékoli výhry plynoucí z této sázky. Pokud existuje o takové aktivitě důkaz, bet365 si navíc může účtovat od takového zákazníka administrativní poplatek až do výše bonusu nebo zvýšené platby za účelem pokrytí administrativních nákladů vzniklých v důsledku identifikace této aktivity a v důsledku přijetí opatření proti této aktivitě.
 • bet365 může vymáhat zpět jakoukoli omylem udělenou bonusovou částku.
 • bet365 může kdykoliv provádět drobné úpravy této nabídky za účelem opravit překlepy či vylepšit srozumitelnost nebo uživatelský zážitek a může zrušit tuto nabídku z právních či regulatorních důvodů.
 • Zaměstnanci, vedení a ředitelé bet365, jejich zastupujících či jiných agentur, majitelů či poskytovatelů licence, poskytovatelů služeb či jakýchkoli dalších přidružených či partnerských společností se nesmí účastnit. To samé platí i pro nejbližší příbuzné těchto osob.