Získajte Bonus pre nových hráčov až do 1.000 kr.

Zvoľte Casino New Player pri uskutočňovaní vkladu

VstúpiťZaregistrujte sa
Hlavné Podmienky
 • Váš vklad/prevod (minimálne 100 kr.) do Herne sa kvalifikuje na získanie 100% bonusu v príslušnej hodnote až do maximálnej výšky 1.000 kr. Toto je Váš kvalifikačný vklad/prevod. Vyberte si kód bonusu Casino New Player pri uskutočňovaní Vášho kvalifikačného vkladu/prevodu. Ak si neprajete získať Bonus pre nových hráčov, z menu pre kód bonusu musíte vybrať Žiadny bonus.
 • Tento bonus môžete použiť iba v Kasíne, bonusové prostriedky nemožno použiť v inom produkte.
 • Pred výberom Vašich bonusových prostriedkov a akýchkoľvek výhier z nich musíte prestávkovať sumu Vášho kvalifikačného vkladu/prevodu (max. 1.000 kr) a bonusu 30-krát na kvalifikujúcich sa hrách. Nie všetky hry sa započítavajú rovnakým percentom do podmienok prestávkovania. Pozrite si Úplné podmienky nižšie.
 • Akékoľvek vložené/prevedené prostriedky nad sumu Vášho kvalifikačného vkladu/prevodu (max. 1.000 kr.) môžu byť vybrané podľa Vášho vlastného uváženia bez akéhokoľvek vplyvu na túto ponuku. Tieto prostriedky budú držané na Vašom „zostatku k výberu“, odkiaľ ich môžete vybrať.
 • Keď je tento bonus aktívny, výhry z Vášho kvalifikačného vkladu/prevodu budú vyplatené na Váš zostatok Moje prostriedky. Z Vášho zostatku Moje prostriedky môžete kedykoľvek uskutočniť výber. Ak, však, uskutočníte výber z Vášho zostatku Moje prostriedky pred splnením podmienok prestávkovania, prepadne Vám bonus a všetky prostriedky držané na Vašom zostatku Bonusové prostriedky.
 • Pokiaľ nie sú splnené podmienky prestávkovania do 60 dní od uskutočnenia Vášho kvalifikačného vkladu/prevodu, všetky peňažné prostriedky, ktoré máte na zostatku Bonusové prostriedky, budú odstránené.
Ako požiadať o Váš bonus
1
Registrácia
2
Vklad
3
Požiadať
Široká ponuka hier, vrátane týchto:
Úplné podmienky
Kvalifikácia
 • Ponuka platí do 10:59 GMT 28. októbra 2019.
 • Táto ponuka je dostupná iba zákazníkom s bydliskom v Dánsku a Grónsku.
 • Tento bonus môžete použiť iba v Kasíne, bonusové prostriedky nemožno použiť v inom produkte.
 • Tieto podmienky Bonusu pre nových hráčov sa vzťahujú na zákazníkov, ktorí požiadajú o ponuku po 11:00 GMT 8. mája 2019. Ak ste požiadali o ponuku pred týmto dátumom a potrebujete kópiu vzťahujúcich sa Podmienok, prosím, kontaktujte nás.
 • Váš vklad/prevod (minimálne 100 kr.) do Herne sa kvalifikuje na získanie 100% bonusu v príslušnej hodnote až do maximálnej výšky 1.000 kr. Toto je Váš kvalifikačný vklad/prevod.
 • Stačí si vybrať kód bonusu Casino New Player pri uskutočňovaní Vášho kvalifikačného vkladu/prevodu. Ak si neprajete získať Bonus pre nových hráčov, z menu pre kód bonusu musíte vybrať Žiadny bonus.
 • Ak zvolíte možnosť Žiadny bonus pri uskutočňovaní kvalifikačného vkladu/prevodu, Bonus pre nových hráčov budete môcť stále prijať pri ďalšom kvalifikačnom vklade/prevode.
 • O tento bonus môžete požiadať iba raz.
 • Táto ponuka je dostupná iba pre nových a kvalifikujúcich sa zákazníkov v Kasíne.
Uvoľnenie Vášho bonusu
 • Pred výberom Vašich bonusových prostriedkov a akýchkoľvek výhier z nich musíte prestávkovať sumu Vášho kvalifikačného vkladu/prevodu (max. 1.000 kr.) a bonusu 30-krát na kvalifikujúcich sa hrách.
 • Bonus pre nových hráčov v Kasíne môže byť použitý iba v produkte Kasíno. Nie všetky hry sa podieľajú alebo podieľajú rovnakým percentom na podmienkach prestávkovania, ako je uvedené v tabuľke nižšie (Upozorňujeme, že do tohto zoznamu môžu byť pridané ďalšie hry, ak sa stanú dostupnými na bet365).

  Hry Podieľajú sa Pre uvoľnenie bonusových prostriedkov je potrebné prestávkovanie
  Všetky hry (s výnimkou nižšie uvedených) 100% (100 kr. vklad + 100 kr. bonus) x 30 = 6.000 kr.
  Baccarat 25% (100 kr. vklad + 100 kr. bonus) x 30 = 24.000 kr.
  Ruleta 20% (100 kr. vklad + 100 kr. bonus) x 30 = 30.000 kr.
  Blackjack a Casino Hold'em 10% (100 kr. vklad + 100 kr. bonus) x 30 = 60.000 kr.
  Všetky hry Video Poker 5% (100 kr. vklad + 100 kr. bonus) x 30 = 120.000 kr.
  Video automaty s možnosťou zdvojnásobenia a Video Poker s možnosťou zdvojnásobenia 0% N/A
 • Pokiaľ nie sú splnené podmienky prestávkovania do 60 dní od uskutočnenia Vášho kvalifikačného vkladu/prevodu, všetky peňažné prostriedky, ktoré máte na zostatku Bonusové prostriedky, budú odstránené.
Výber
 • Akékoľvek vložené/prevedené prostriedky nad sumu Vášho kvalifikačného vkladu/prevodu (max. 1.000 kr.) môžu byť vybrané podľa Vášho vlastného uváženia bez akéhokoľvek vplyvu na túto ponuku. Tieto prostriedky budú držané na Vašom „zostatku k výberu“, odkiaľ ich môžete vybrať.
 • Keď je tento bonus aktívny, výhry z Vášho kvalifikačného vkladu/prevodu budú vyplatené na Váš zostatok Moje prostriedky. Z Vášho zostatku Moje prostriedky môžete kedykoľvek uskutočniť výber. Ak, však, uskutočníte výber z Vášho zostatku Moje prostriedky pred splnením podmienok prestávkovania, prepadne Vám bonus a všetky prostriedky držané na Vašom zostatku Bonusové prostriedky.
Všeobecné informácie
 • Akákoľvek cena/výška bonusu bude vypočítaná podľa menovej tabuľky bet365, ktorá bude platná v danom čase. Menovú tabuľku bet365 nájdete tu.
 • V snahe zastaviť podvodné aktivity bet365 zaviedlo nástroje na identifikáciu a prevenciu zneužívania tejto ponuky. bet365 môže požiadať ktoréhokoľvek zákazníka o poskytnutie dostatočnej dokumentácie a/alebo o dokončenie krokov overenia pre zistenie totožnosti zákazníka pred pridaním akejkoľvek ponuky, bonusových prostriedkov a/alebo výhier na účet zákazníkov.
 • Všetky bonusy pre zákazníkov sú obmedzené na jednu osobu. Ak bude mať bet365 dôvodné podozrenie, že bonus alebo ponuka boli získané rovnakou osobou alebo v prospech rovnakej osoby viac ako raz, alebo skupinou ľudí, môže stiahnuť dostupnosť akéhokoľvek bonusu alebo všetkých bonusov pre akéhokoľvek zákazníka alebo skupinu zákazníkov, a/alebo zrušiť akúkoľvek stávku financovanú z bonusu a odstrániť akékoľvek výhry z takejto stávky.
 • Ak je porušená akákoľvek podmienka bonusu alebo existujú dôkazy o sérii stávok podaných zákazníkom alebo skupinou zákazníkov, z dôvodov získania vstupného bonusu, zvýšených platieb alebo iných bonusov, kde výsledkom je istý zákazníkov zisk bez ohľadu na výsledok stávky, nezávisle na tom či sa jedná o jednotlivých zákazníkov alebo skupiny, bet365 môže odobrať bonus alebo časť ponuky vo forme zvýšenej platby, a/alebo odstrániť výhry z takejto stávky. Okrem toho, kde existuje dôkaz o takejto aktivite, bet365 môže uložiť administratívny poplatok zákazníkovi až do výšky bonusu alebo zvýšených platieb na pokrytie administratívnych výdavkov, ktoré sa vyskytli pri identifikácii a riešení tejto aktivity.
 • bet365 môže odobrať akúkoľvek sumu bonusu, ak bol udelený omylom.
 • bet365 môže kedykoľvek uskutočniť menšie zmeny tejto ponuky s cieľom upraviť tlačové chyby, zlepšiť zrozumiteľnosť, zákaznícky zážitok, alebo zrušiť túto ponuku kedykoľvek z právnych alebo regulačných dôvodov.
 • Zamestnanci, vedenie a riaditelia bet365, ich zástupcovia alebo iné agentúry, majitelia či poskytovatelia služieb alebo akékoľvek pridružené či partnerské spoločnosti sa tejto ponuky nesmú zúčastniť. Rovnaké podmienky platia aj pre najbližších príbuzných týchto osôb.