Reels
Lines
RTP
Volatility
Play Now
Bonus pre nových hráčov
100% bonus v príslušnej hodnote až do 200 kr
Noví zakazníci
Je potrebný kvalifikačný vklad. Prestávkovanie vkladu len na automatoch. Platia časové limity a podmienky.
Zobraziť Úplné podmienky
Ako získať Váš bonus
1
Vložiť
Uskutočnite vklad vo výške 100 kr alebo viac do Kasína na bet365 a vyberte kód bonusu Kasíno - Noví hráči.
2
Prijať
Otvorte ktorúkoľvek hru a prijmite Váš Bonus pre nových hráčov.
3
Vybrať
Pre výber Vašich „bonusových prostriedkov“ prestávkujte sumu Vášho kvalifikačného vkladu 10-krát na automatoch v Kasíne do 60 dní od požiadania o ponuku.
Hlavné podmienky ponuky
 • Uskutočnite vklad (minimálne 100 kr) do Kasína na bet365 a kvalifikujte sa na získanie 100% bonusu v príslušnej hodnote až do maximálnej výšky 200 kr. Toto je Váš „kvalifikačný vklad“. Vyberte si kód bonusu Kasíno - Noví hráči pri uskutočňovaní Vášho kvalifikačného vkladu. Ak si neprajete získať Bonus pre nových hráčov, z menu pre kód bonusu musíte vybrať Žiadny bonus.
 • Ak zvolíte možnosť Žiadny bonus pri uskutočňovaní kvalifikačného vkladu, na Váš účet nebude pripísaný bonus. Budete mať však znova možnosť prijať bonus pri uskutočňovaní ďalšieho kvalifikačného vkladu.
 • Tento bonus môžete použiť iba v Kasíne, bonusové prostriedky nie je možné použiť na inom produkte.
 • Pred výberom Vašich bonusových prostriedkov a akýchkoľvek výhier z nich musíte prestávkovať sumu Vášho kvalifikačného vkladu (max. 200 kr) 10-krát na automatoch v Kasíne. Nie všetky hry sa kvalifikujú. Pozrite si Úplne podmienky pre viac informácií.
 • Keď je tento bonus aktívny, Váš kvalifikačný vklad a výhry z Vášho kvalifikačného vkladu budú vyplatené na Váš zostatok „Moje prostriedky“. Z Vášho zostatku Moje prostriedky môžete kedykoľvek uskutočniť výber. Avšak, ak uskutočníte výber z Vášho zostatku Moje prostriedky pred splnením podmienok prestávkovania, prepadne Vám bonus a všetky prostriedky držané na Vašom zostatku Bonusové prostriedky.
 • Akékoľvek vložené prostriedky nad sumu Vášho kvalifikačného vkladu (max. 200 kr) môžu byť vybrané podľa Vášho vlastného uváženia bez akéhokoľvek vplyvu na túto ponuku. Tieto prostriedky budú držané na Vašom „zostatku k výberu“, odkiaľ ich môžete vybrať.
 • Stávka na jedno herné kolo nesmie prekročiť 30% z bonusu v príslušnej sume.
 • Pokiaľ nie sú splnené podmienky prestávkovania do 60 dní od uskutočnenia Vášho kvalifikačného vkladu, všetky peňažné prostriedky, ktoré máte na zostatku Bonusové prostriedky, budú odstránené.
 • Táto ponuka je dostupná iba pre nových a kvalifikujúcich sa zákazníkov.
Úplné podmienky
Kvalifikácia
 • Ponuka platí do 10:59 GMT 31. mája 2024.
 • Táto ponuka je dostupná iba zákazníkom s bydliskom v Dánsku a Grónsku.
 • Tento bonus môžete použiť iba v Kasíne, bonusové prostriedky nie je možné použiť na inom produkte.
 • Uskutočnite vklad (minimálne 100 kr) do Kasína na bet365 a kvalifikujte sa na získanie 100% bonusu v príslušnej hodnote až do maximálnej výšky 200 kr. Toto je Váš „kvalifikačný vklad“.
 • Musíte si vybrať kód bonusu Kasíno - Noví hráči pri uskutočňovaní Vášho kvalifikačného vkladu. Ak si neprajete získať Bonus pre nových hráčov, z menu pre kód bonusu musíte vybrať Žiadny bonus.
 • Ak zvolíte možnosť Žiadny bonus pri uskutočňovaní kvalifikačného vkladu, na Váš účet nebude pripísaný bonus. Budete mať však znova možnosť prijať bonus pri uskutočňovaní ďalšieho kvalifikačného vkladu.
 • Táto ponuka je dostupná iba pre nových a kvalifikujúcich sa zákazníkov. Úplný zoznam pre Vás dostupných ponúk môžete zobraziť, ak sa prihlásite a vyberiete sekciu Ponuky. bet365 vedie záznamy o kontaktoch so zákazníkmi ohľadom kvalifikovania sa na ponuky, a tento záznam, vrátane dátumu a času akýchkoľvek uplatnených obmedzení, bude rozhodujúci v prípade akéhokoľvek sporu.
Uvoľnenie Vášho bonusu
 • Pred výberom Vašich bonusových prostriedkov a akýchkoľvek výhier z nich musíte prestávkovať sumu Vášho kvalifikačného vkladu (max. 200 kr) 10-krát na automatoch v Kasíne.
 • Napríklad, ak ste požiadali o 100 kr bonus v Kasíne, musíte prestávkovať 1.000 kr pred výberom bonusu a akýchkoľvek výhier z neho (100 kr x 10 = 1.000 kr). Ak uzatvoríte stávku vo výške 10 kr, táto suma bude odpočítaná z požiadaviek prestávkovania, a k prestávkovaniu Vám zostáva ďalších 990 kr (1.000 kr – 10 kr = 990 kr) pred výberom bonusu a akýchkoľvek výhier z neho.
 • Bonus pre nových hráčov v Kasíne môže byť dokončený iba na produkte Kasíno a bonus môže byť použitý/prestávkovaný iba na automatoch (ktoré sa započítavajú v miere 100%). Všetky stolové a kartové hry, Video Poker a hry v Kasíne naživo sú vylúčené z tohto bonusu.
 • Stávka na jedno herné kolo nesmie prekročiť 30% z bonusu v príslušnej sume.
 • Pokiaľ nie sú splnené podmienky prestávkovania do 60 dní od uskutočnenia Vášho kvalifikačného vkladu, všetky peňažné prostriedky, ktoré máte na zostatku Bonusové prostriedky, budú odstránené.
Výber
 • Keď je tento bonus aktívny, Váš kvalifikačný vklad a výhry z Vášho kvalifikačného vkladu budú vyplatené na Váš zostatok „Moje prostriedky“. Z Vášho zostatku Moje prostriedky môžete kedykoľvek uskutočniť výber. Avšak, ak uskutočníte výber z Vášho zostatku Moje prostriedky pred splnením podmienok prestávkovania, prepadne Vám bonus a všetky prostriedky držané na Vašom zostatku Bonusové prostriedky.
 • Akékoľvek vložené prostriedky nad sumu Vášho kvalifikačného vkladu (max. 200 kr) môžu byť vybrané podľa Vášho vlastného uváženia bez akéhokoľvek vplyvu na túto ponuku. Tieto prostriedky budú držané na Vašom „zostatku k výberu“, odkiaľ ich môžete vybrať.
Všeobecné informácie
 • Tieto podmienky platia v súlade s našimi Všeobecnými podmienkami.
 • Akákoľvek cena/výška bonusu bude vypočítaná podľa menovej tabuľky bet365, ktorá bude platná v danom čase. Menovú tabuľku bet365 nájdete tu.
 • V snahe zastaviť podvodné aktivity bet365 zaviedlo nástroje na identifikáciu a prevenciu zneužívania tejto ponuky. bet365 môže požiadať ktoréhokoľvek zákazníka o poskytnutie dostatočnej dokumentácie a/alebo o dokončenie krokov overenia pre zistenie totožnosti zákazníka pred pridaním akejkoľvek ponuky, bonusových prostriedkov a/alebo výhier na účet zákazníkov.
 • Všetky bonusy pre zákazníkov sú obmedzené na jednu osobu. Ak bude mať bet365 dôvodné podozrenie, že bonus alebo ponuka boli získané rovnakou osobou alebo v prospech rovnakej osoby viac ako raz, alebo skupinou ľudí, môže stiahnuť dostupnosť akéhokoľvek bonusu alebo všetkých bonusov pre akéhokoľvek zákazníka alebo skupinu zákazníkov, a/alebo zrušiť akúkoľvek stávku financovanú z bonusu a odstrániť akékoľvek výhry z takejto stávky.
 • Ak je porušená akákoľvek podmienka bonusu alebo existujú dôkazy o sérii stávok podaných zákazníkom alebo skupinou zákazníkov, z dôvodov získania vstupného bonusu, zvýšených platieb alebo iných bonusov, kde výsledkom je istý zákazníkov zisk bez ohľadu na výsledok stávky, nezávisle na tom či sa jedná o jednotlivých zákazníkov alebo skupiny, bet365 môže odobrať bonus alebo časť ponuky vo forme zvýšenej platby, a/alebo odstrániť výhry z takejto stávky. Okrem toho, kde existuje dôkaz o takejto aktivite, bet365 môže uložiť administratívny poplatok zákazníkovi až do výšky bonusu alebo zvýšených platieb na pokrytie administratívnych výdavkov, ktoré sa vyskytli pri identifikácii a riešení tejto aktivity.
 • bet365 môže odobrať akúkoľvek sumu bonusu, ak bol udelený omylom.
 • bet365 môže kedykoľvek uskutočniť menšie zmeny v tejto ponuke pre opravu chýb alebo zlepšenie zrozumiteľnosti alebo spokojnosti zákazníkov a vyhradzuje si právo zrušiť alebo obmedziť túto ponuku z právnych, regulačných alebo technických dôvodov.
 • Zamestnanci, vedenie a riaditelia bet365, ich zástupcovia alebo iné agentúry, majitelia či poskytovatelia služieb alebo akékoľvek pridružené či partnerské spoločnosti sa tejto ponuky nesmú zúčastniť. Rovnaké podmienky platia aj pre najbližších príbuzných týchto osôb.