Reels
Lines
RTP
Volatility
Play Now
Bonus för nya spelare
100% i matchad bonus upp till 200 kr
För nya kunder
Kvalificerande insättning krävs. Insatser på endast slotspel. Tidsbegränsningar och villkor tillämpas.
Se fullständiga regler och villkor
Hur man begär sin bonus
1
Sätt in
Sätt in 100 kr eller mer till Casino på bet365 och välj erbjudandekoden Ny spelare i Casino.
2
Acceptera
Öppna valfritt spel och acceptera din bonus för nya spelare.
3
Ta ut
Satsa din kvalificerande insättning 10 gånger på slotspel i Casino inom 60 dagar efter att erbjudandet begärts för att kunna ta ut pengarna i ditt ”Bonussaldo”.
Huvudsakliga regler och villkor för erbjudandet
 • Sätt in (minst 100 kr) till Casino på bet365 för att kvalificera dig för en 100% matchad bonus, upp till som mest 200 kr. Detta är din ”kvalificerande insättning”. Välj erbjudandekoden Ny spelare i Casino när du gör din kvalificerande insättning. Om du inte vill ta del av bonusen för nya spelare i Casino måste du välja Ingen bonus i menyn med erbjudandekoder.
 • Om du väljer alternativet Ingen bonus när du gör en kvalificerande insättning, kommer inte ditt konto krediteras med bonusen. Du kommer dock att få möjligheten att acceptera bonusen igen när du gör ytterligare en kvalificerande insättning.
 • Den här bonusen är endast spelbar i Casino, bonussaldot kan inte användas på någon annan produkt.
 • Du måste satsa beloppet av din kvalificerande insättning (på högst 200 kr) 10 gånger på slotspel i Casino innan du kan ta ut ditt bonussaldo och eventuella vinster från den. Alla spel kvalificerar inte. Vänligen se fullständiga regler och villkor för erbjudandet för mer information.
 • Medan denna bonus är aktiv kommer din kvalificerande insättning och vinster från din kvalificerande insättning att sättas in i ditt belopp i Mitt saldo. Du kan när som helst göra uttag från beloppet i Mitt saldo. Du kommer dock att förlora bonusen och hela beloppet i ditt Bonussaldo om du gör ett uttag från beloppet i Mitt saldo innan du har uppfyllt insatskravet.
 • Du kan ta ut eventuella belopp som du satt in över din kvalificerande insättning (på högst 200 kr) utan att det påverkar detta erbjudande. Dessa belopp kommer att sparas i ditt ”Uttagbara saldo” och kan tas ut därifrån.
 • Ett spel på en enskild spelomgång kan inte överskrida 30% av den matchade bonusen.
 • Om du inte har uppfyllt insatskravet inom 60 dagar efter att du gjorde din kvalificerande insättning kommer eventuella belopp i ditt bonussaldo att raderas.
 • Detta erbjudande är endast tillgängligt för nya och kvalificerade kunder.
Fullständiga regler och villkor
Kvalificering
 • Kampanjen pågår fram till kl. 10.59 GMT den 31 maj 2024.
 • Detta erbjudande är endast tillgängligt för kunder som bor i Danmark eller på Grönland.
 • Den här bonusen är endast spelbar i Casino, bonussaldot kan inte användas på någon annan produkt.
 • Sätt in (minst 100 kr) till Casino på bet365 för att kvalificera dig för en 100% matchad bonus, upp till som mest 200 kr. Detta är din ”kvalificerande insättning”.
 • Du måste välja erbjudandekoden Ny spelare i Casino när du gör din kvalificerande insättning. Om du inte vill ta del av bonusen för nya spelare i Casino måste du välja alternativet Ingen bonus i menyn med erbjudandekoder.
 • Om du väljer alternativet Ingen bonus när du gör en kvalificerande insättning, kommer inte ditt konto krediteras med bonusen. Du kommer dock att få möjligheten att acceptera bonusen igen när du gör ytterligare en kvalificerande insättning.
 • Detta erbjudande är endast tillgängligt för nya och kvalificerade kunder. Du kan se en fullständig lista av dina tillgängliga erbjudanden genom att logga in och välja sektionen Erbjudanden. bet365 registrerar all kundkontakt som rör vilka erbjudanden kunder är kvalificerade för. Detta register, inklusive tid och datum för eventuella begränsningar som har satts, kommer att vara avgörande vid eventuella tvister.
Lös ut din bonus
 • Du måste satsa beloppet av din kvalificerande insättning (på högst 200 kr) 10 gånger på slotspel i Casino innan du kan ta ut ditt bonussaldo och eventuella vinster från den.
 • Till exempel, om du har begärt en Casinobonus på 100 kr så behöver du satsa 1.000 kr innan bonusen och eventuella vinster kan tas ut (100 kr x 10 = 1.000 kr). Om du placerar en insats på 10 kr kommer detta att tas bort från insatskravet, vilket lämnar ytterligare 990 kr kvar att satsa (1.000 kr – 10 kr = 990 kr) innan bonusen och eventuella vinster kan tas ut.
 • Bonus för nya spelare i Casino kan endast fullbordas i produkten Casino och bonusen kan endast användas/satsas på slotspel (vilka som alla räknar 100%). Alla bord-, kort-, videopoker- och Live Casino-spel exkluderas från denna kampanj.
 • Ett spel på en enskild spelomgång kan inte överskrida 30% av den matchade bonusen.
 • Om du inte har uppfyllt insatskravet inom 60 dagar efter att du gjorde din kvalificerande insättning kommer eventuella belopp i ditt bonussaldo att raderas.
Uttag
 • Medan denna bonus är aktiv kommer din kvalificerande insättning och vinster från din kvalificerande insättning att sättas in i ditt belopp i Mitt saldo. Du kan när som helst göra uttag från beloppet i Mitt saldo. Du kommer dock att förlora bonusen och hela beloppet i ditt Bonussaldo om du gör ett uttag från beloppet i Mitt saldo innan du har uppfyllt insatskravet.
 • Du kan ta ut eventuella belopp som du satt in över din kvalificerande insättning (på högst 200 kr) utan att det påverkar detta erbjudande. Dessa belopp kommer att sparas i ditt ”Uttagbara saldo” och kan tas ut därifrån.
Allmän information
 • Dessa regler och villkor ska läsas i samband med våra Allmänna regler och villkor.
 • Vinst-/Bonusbelopp beräknas med hjälp av bet365:s vid tidpunkten aktuella valutamultiplikatorstabell. Du kan se bet365:s valutamultiplikator här.
 • I ett försök att bekämpa bedrägerier har bet365 infört metoder för att upptäcka och förhindra missbruk av detta erbjudande. bet365 förbehåller sig rätten att be kunder tillhandahålla tillräcklig dokumentation och/eller verifikationssteg för att bet365 efter eget gottfinnande ska bli nöjda och kunna säkerställa en kunds identitet innan bet365 krediterar konton med erbjudanden, bonusbelopp och/eller vinster.
 • Alla kunderbjudanden är begränsade till ett per person. Om bet365 har rimliga grunder att misstänka att bonusen eller erbjudandet begärts av eller till förmån för samma person eller kundgrupp mer än en gång kan bet365 dra tillbaka möjligheten till ett eller alla erbjudanden för en enskild kund eller kundgrupp och/eller annullera eventuella insatser gjorda med bonusen samt ta bort alla vinster kopplade till dessa insatser.
 • Om något av erbjudandets villkor överträds eller om det framkommer några bevis för att en serie insatser har placerats av en kund eller en grupp av kunder som på grund av en insättningsbonus, förstärkta betalningar eller något annat kampanjerbjudande resulterar i garanterad vinst för kund oberoende av utgången, antingen individuellt eller som del av en grupp, kan bet365 återta bonusen eller förstärkta betalningar i sådana erbjudanden, annullerade insatser finansierade genom erbjudandet och/eller ta bort vinster från sådana insatser. Dessutom, där det finns bevis för sådan aktivitet, kan bet365 ta ut en administrationsavgift för kunden upp till och med värdet av bonusen eller förstärkta betalningar för att täcka administrativa kostnader orsakade av att identifiera och agera mot sådana aktiviteter.
 • bet365 kan återta alla bonussummor krediterade av misstag.
 • bet365 kan när som helst komma att göra mindre ändringar i denna kampanj för att korrigera stavfel eller för tydlighetens eller kundupplevelsens skull och kan komma att avbryta denna kampanj av juridiska, rättsliga eller tekniska skäl.
 • Anställda, chefer och direktörer på bet365, dess PR-firmor eller andra företag, licensinnehavare och licensgivare, tjänsteleverantörer och alla andra närstående bolag eller dotterbolag är inte berättigade till att delta. Samma regler gäller för de direkta familjerna till sådana personer.